Evangelický kostel Opatovice

Kostel evangelického luterského (a.v.) sboru byl ve své původní podobě, bez věže, slavnostně otevřen 6. června 1820 za faráře (1792-1832) Alexandra Andaházyho (?-1832). Současná podoba kostela je z roku 1887, kdy došlo k přestavbě a byla přistavěna věž, za faráře (1872-1905) Josefa Jakuba Kučery (1846-1905). Původní toleranční dřevěný kostel byl slavnostně otevírán 6.

Náhrobek Františka Nováka

Náhrobek na evangelickém hřbitově v Libici nad Cidlinou. František Novák (1862-1930) byl v letech 1888-1895 farářem reformovaného sboru ve Velké Lhotě u Dačic. V Libici nad Cidlinou se stal v letech 1895-1927 nástupcem faráře (1879-1895) Aloise Jelena (1848-1909).

Evangelický hřbitov Trnov

Evangelický hřbitov byl v Trnově zřízen před rokem 1881, nejspíše po vzniku zdejší kazatelské stanice evangelického sboru v Klášteře nad Dědinou v roce 1875, za faráře (1843-1889) Jana Veselého (1813-1889).

Náhrobek Jana Škeříka

Společný náhrobek rodiny Škeříkovy na evangelické části hřbitova v Kloboukách. Jan Škeřík (1866-1956), rodák ze Sloupnice, byl po pětiletém působení (1898-1903) v českých evangelických sborech v USA krátce vikářem v Kloboukách (1903-1905) a nato působil v evangelických sborech h.v. ve Valteřicíc (1905-1910) a v Heršpicích (1910-1939).

Evangelický hřbitov Karlovy Vary

Karlovarský ústřední hřbitov založený po roce 1864, jehož součástí je budova administrativy s márnicí a obřadní síní, katolický hřbitov, evangelický a židovský hřbitov. Dochován je zde cenný soubor náhrobků od historizujících po moderní. Roku 1991 byl evangelický hřbitov prohlášen za kulturní památku (r.č.

Pomník Prokopa Velikého Kouřim

Památník stojící od roku 1934 na ústředním místě kouřimského Mírového náměstí je věnován husitskému táborskému knězi a vojevůdci Prokopu Holému, zvanému Veliký. Byl nástupcem Jana Žižky na pozici hlavního hejtmana husitské polní obce po jeho smrti, vedl je 10 let a neprohrál žádnou bitvu v poli, až teprve bitvu u Lipan 30. května 1434.