Náhrobek Jana Amose a Pavla Škeříkových

Společný náhrobek rodiny Škeříkovy na evangelické části hřbitova v Kloboukách. Jan Amos Škeřík (1908-1934), rodák z Valteřic, byl jen docela krátce (1933-1934) seniorátním vikářem Pražského seniorátu ČCE.

Jeho bratr Pavel Škeřík (1910-1985), rodák z Heršpic, působil v Kloboukách nejprve jako vikář (1934-1938). Po kratším farářování ve sboru v Soběhrdech byl klobouckým farářem ve válečných letech 1939-1945. Nato byl v letech 1945-1977 farářem Dolního sboru ČCE na Vsetíně. V období 1951-1963 byl také seniorem Východomoravského seniorátu ČCE.