Luterský kostel Berthelsdorf

Původní kostel, patřící jako filiální k Löbau, stál v Berthelsdorfu již roku 1346, k roku 1511 je doloženo jeho jakubské zasvěcení. Za husitských bojů ~1430 kostel vyhořel, roku 1595 byl znovu postaven. V roce 1722 se stal majitelem Berthelsdorfu Mikuláš Zinzendorf. Farářem zde byl Johann Andreas Rothe, také pietista, a v berthelsdorfském sboru došlo k probuzení. Zinzendorfovým přičiněním byl roku 1724 kostel rozšířen.

Zároveň byl v roce 1722 založen cca 2 km jihozápadně Herrnhut (Ochranov). V berthelsdorfském kostele se 13. srpna 1727 konaly bohoslužby první generace obyvatel Ochranova, kteří při nich slavily ´požehnanou Večeři Páně´, což vedlo po dřívějších sporech a hledání následně ke vzniku Obnovené Jednoty bratrské.