Pamětní kříž Matouše Ulického Čáslav

V roce 1922 byl na místě bývalého čáslavského popraviště ležícím na jihovýchodním konci města u Filipovské ulice, vedle železniční trati z Kolína do Havlíčkova Brodu, vztyčen dřevěný kříž na památku Matouše Ulického, čáslavského utrakvistického kazatele, kaplana tehdy husitského kostele Sv. Petra a Pavla. Kříž připomíná jeho krutou popravu rozčtvrcením 11. září roku 1627, na počátku pobělohorského období počínající protireformace českých zemí.

Původní kříž vznikl tehdy před sto lety na základě návrhu architekta Bohumíra Kozáka, stejně jako pamětní sloup Matouše Ulického u kostela Sv. Petra a Pavla o tři léta později (1925). V roce 2004 město kříž obnovilo a byl upraven i okolní parčík.