Evangelický kostel Růžďka

Kořeny růždeckých evangelíků sahají až do 16. století, kdy na valašsko proniká reformační hnutí. Převahy zřejmě nabývá luterství. Ještě v roce 1634 je zmíněn (luterský) kazatele (predikant) Rafael. V místě ale pravděpodobně působila také Jednota bratrská. (Růžďku nalezneme na Komenského mapě Moravy z roku 1633 jako kostelní ves.) V době před vydáním tolerančního kazatelu v Růžďce působý tajný kazatel Pavel Hořanský. V souvislosti s jeho zatýkáním v roce 1777 dojde k incidentu, při kterém je několik lidí zabito (viz článek "Pomníček předtolerančních událostí v Růžďce").

Hned po vydání tolernčního patentu v roce 1781 v Růžďce vzniká evangelický sbor. Na přelomu roku 1781/2 přichází první kazatel Ondrej Sloboda ze Slovenska – luterán. Sboru je ovšem bližší vyznání reformované (kalvínské) a tak se s kazatelem nepohodnou a ten v r. 1786 odchází. Zpočátku se shromáždění konají po stodolách, ale již v r. 1783 je postaven první dřevěný kostel, v roce 1810 druhý. Současný kostel zděný je postaven v letech 1863-1872 za faráře Josefa Odstrčila.