Památník Jana Blahoslava Přerov

Pomník na přerovském Horním náměstí vytvořil František Bílek v roce 1923 ke 400. výročí narození tohoto přerovského rodáka. Blahoslavova postava, zdvíhající v obou rukou Bibli, je obrácena k nedalekému žerotínskému zámku. Na sloupech jsou nápisy: ´Vyvolen a vyslán 1549-1555´ a ´Stal se starším Jednoty´.

Jan Blahoslav (1523-1571, Moravský Krumlov) se zde na Horním náměstí narodil v bratrské měšťanské rodině 20. února 1523. Navštěvoval zdejší školu Jednoty bratrské, která stála několik set metrů odtud na břehu Bečvy. Roku 1544 se na studiích ve Wittenbergu setkal s Martinem Lutherem, ale důrazem na vzdělanost ho ovlivnil především Lutherův spolupracovník Phillip Melanchthon.

Jako senior (biskup) Jednoty bratrské (od 1555) působil v Ivančicích, kde se zasloužil o vznik bratrské tiskárny (1562). Redigoval Šamotulský (1561) a Ivančický kancionál (1564). Z řečtiny přeložil Nový zákon (1.vydání 1564 - 12°, 2.vydání 1568 - 8°). Je autorem ´Filipiky proti misomusům´ (1567), v rukopise zůstala jeho ´Gramatika česká´.