´Evangelický kostel Vzkříšení´ Hrob u Teplic

V Hrobu vznikla roku 1899, v rámci německého přestupového hnutí ´Los von Rom´, kazatelská stanice evangelického sboru a.v. v Teplicích- Šanově. Základní kámen secesní stavby s historizujícími prvky byl pokládán 12. prosince 1900, ve výroční den zničení původního evangelického luterského kostela v roce 1617. Jednolodní kostel Vzkříšení s půlválcovou apsidou a polygonální věží v popředí byl slavnostně otevřen o Velikonocích  v roce 1902.

Po roce 1945 a zániku Německé evangelické církve (DEK) připadl kostel Církvi československé (husitské). Roku 1958 byl prohlášen kulturní památkou, ale postupně byl devastován. V roce 2008 došlo k rekonstrukci střechy a celkovému zabezpečení budovy; zásluhou města Hrob, které má kostel v pronájmu.