Evangelický kostel Lipová

Evangelický kostel v Lipové byl postaven v roce 1922 společenstvím, které se ustavilo 6. dubna 1922. Společný křest se konal nato 21. května a sbor se stal součástí Bratrské jednoty Chelčického (baptistické církve). V roce 1941 přestoupil celý baptistický sbor k Českobratrské církve evangelické a je doposud kazatelskou stanicí evangelického sboru v Prostějoivě.