Evangelický kostel Krnov

Evangelický kostel na dnešním Husově náměstí je trojlodní neogotická stavba ze začátku 20. století. Projekt podle architekta Franze Blasche uskutečnil stavitel Ernst Latzel, varhany pocházejí z místní varhanářské firmy Rieger a Klos; kostel sloužil až do roku 1945 Německé evangelické církvi. Po odchodu německých obyvatel jej nějakou dobu užívala Církev Československá husitská (CČSH).

Farní sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE), který kostel převzal, byl ustaven 1. ledna 1949. V 70. letech minulého století mohl být kostel díky mnohé pomoci rekonstruován a 9. července 1978 byl znovu slavnostně otevřen, za kazatele (1971-1988) Bronislava Kielara (1928-2009). Evangelický kostel tvoří se svou 52 metrů vysokou věží jednu z dominant Krnova a je duchovním domovem malému, ale živému sboru.