Evangelická fara Velenice

Toleranční fara byla stavěna současně s evangelickým kostelem (1785). Nová fara, současná budova, pochází z roku 1830, za faráře (1802-1839) Štěpána Šoltesze (?-1844). Roku 1903, za faráře (1902-1930) Čeňka Fialy (1872-1930), byla fara rekonstruována, současně s přestavbou interiéru kostela. Poslední, generální, oprava budovy proběhla v letech 1989-1992 za farářky (1988-1997) Věry Hajské (1927-2011).

Evangelická škola, postavená roku 1850 za faráře (1839-1860) Gersona Šoltesze (1812-1860), stávala proti faře na návsi, na místě dnešní prodejny.