Pamětní deska Hynka z Ronova Kolín

Když husité v roce 1421 přitáhli do Kolína, měšťané jim bez boje otevřeli městské brány. Děkan Hynek z Ronova z chrámu sv. Bartoloměje patrně odmítl pojetí svátosti eucharistie pod obojí způsobou, které husité po dvou stoletích odpírání kalicha laikům v roce 1414 opět obnovili. Proto byl tak jako podobní kněží na jiných místech kolínský děkan popraven upálením jako kacíř v sudu vymazaném smolou a vystlaném slámou. Stejný osud stihl i kolínské dominikány, jejichž klášter jim husité zároveň vypálili (na jeho místě za pár let vznikl husitský hrad Lapis refugii). Exekuce se ovšem nekonala v dnešní Brandlově uličce v sousedství chrámu, nýbrž mimo město u Kouřimské brány v nedaleké Kouřimské ulici.

Reliéf s postavou klečícího kněze v žehnajícím gestu byl v roce 1626 vsazen do zdiva Kouřimské brány. Když byla v 19. století zbourána, reliéf zůstal zachován a před několika lety mohl být společně s pamětní deskou vsazen do jižního průčelí budovy kolínského děkanství. Nápis připomíná i přesné datum upálení H. z Ronova: 22. 4. 1421.