´Evangelický kostel´ Podbořany

Jednolodní novorománský kostel podle projektu architekta Wernera Schwerdtnera byl postaven v roce 1902 pro kazatelskou stanici evangelického luterského (a.v.) německého sboru v Chomutově, která v Podbořanech vznikla za tzv. německého přestupového hnutí v roce 1899.  Roku 1908 byla kazatelská stanice přefařena ke sboru a.v. v Hořovičkách. Při vzniku Německé evangelické církve (DEK) v roce 1919 patřila již ke sboru a.v. v Žatci. Jako součást Německé evangelické církve kazatelská stanice a.v. zanikla spolu s ní v roce 1945.

V současnosti je, pod jménem ´kostel Božího Spasitele´, majetkem Církve československé husitské. Podbořanský sbor Českobratrské církve evangelické má potvrzeno spoluužívání.

.