Evangelický kostel Čáslav

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor v Čáslavi vznikl roku 1783 v Močovicích. Po vydání Protestantského patentu 1861 se sbor rozhodl přesunout do Čáslavi. Roku 1864, za faráře (1838-1887) Pavla Nešpora (1814-1897), byl položen základní kámen nového kostela. Projekt vypracoval architekt František Schmoranz st.

V květnu 1866 se v Močovicích od sousedního stavení rozšířil požár a zachvátil kostel i faru. O 8 dní později se podařilo koupit dům  v sousedství nově budovaného kostela v Čáslavi. Čáslavští evangelíci byli tou dobou obviněni ze spolupráce s nepřátelskými Prusy. Bohoslužby se do začátku adventu 1866 konaly v hostinci ´U Bílé růže´ a další tři roky v rozestavěném kostele. Ten byl ´vysvěcen´ za velké účasti 6. července 1869 českým superintendentem h.v. (1863-1889) Janem Veselým (1813-1889). Přítomen byl i moravský superintendent (1863-1883) Jan Beneš (1823-1883). Z tohoto roku pocházejí i varhany, které prodělaly velkou rekonstrukci, z mechanických na pneumatické, roku 1957.

Mezi lety 1871 až 1922 v Čáslavi fungoval evangelický učitelský ústav, kde dnes sídlí středisko Diakonie ČCE. Na počátku, v letech 1873-1875, působil na učitelském ústavu Jan Karafiát. V Čáslavi fungoval i evangelický sirotčinec Husův asyl, a to mezi lety 1915 až 1952. Ve sboru pracoval od roku 1889, na podnět faráře (1888-1925) Františka Kozáka (1857-1926) a jeho manželky Zdenky, také dobročinný ženský spolek ´Marta´; jeho činnost byla násilně zastavena v roce 1948. Budova fary, s Komenského síní v suterénu, byla postavena v roce 1928, za faráře (1926-1944) Rudolfa Petra Lanyho (1887-1944), podle projektu architekta Bohumíra Kozáka (1885-1978).

http://caslav.evangnet.cz/historie/index_history.html

Zajímavost

Při slavnostním otevření kostela 6.7.1869 byl ordinován kolínský farář Čeněk Dušek, pozdější poslední superintendent evangelické církve h.v. v Čechách.
Od října 2021 je k dispozici turistická vizitka CZ 5281 ´Evangelický kostel v Čáslavi´.