´Luterský´ kostel sv. Matouše Brtnice

Kostel sv. Matouše nechal roku 1588 postavit majitel panství, luterán Hynek Brtnický z Valdštejna (?-1596), nedaleko brtnického zámku. Po jeho smrti zdědil Brtnici jeho synovec Zdeněk Brtnický z Valdštejna (1581?2-1623), jeden z moravských direktorů za stavovského odboje v letech 1619-1620.

Záhy po Bílé hoře, již roku 1623, získal brtnické panství italský rod Collaltů. Po roce 1629 byla původní renesanční stavba s gotickými prvky přestavěna barokně, rekatolizována a roku 1641 zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie a včleněna do areálu paulánského kláštera. Za josefinských reforem byl celý klášter zrušen, v roce 1831 byl kostel obnoven a získal současné zasvěcení sv. Karla Boromejského a bl. Juliany Collalto.

Dnešní podoba stavby je z přestavby kostela těsně před zrušením kláštera v letech 1776-1784, po požárech v letech 1727 a 1760. Jednolodní sálová stavba s křížovou klenbou byla při barokní přestavbě (1629-1640) rozšířena o dvě boční kaple a kostel získal hranolovou věž, dnes s možností vyhlídky.