Evangelický hřbitov Krabčice

V evangelických matrikách je první zmínka o pohřbu na krabčickém hřbitově až v r. 1795 (v předešlé evang. matrice z let 1784-1795 se místo pohřbu nezapisovalo).
Na hřbitově můžeme najít hroby několika evang. farářů a jejich rodin:
- Václav Šubert (1825-1885), ev. farář v Černilově 1850-1859, v Praze u sv. Klimenta 1859-1862 a v Krabčicích v letech 1862-1885 a zakladatel dívčího vychovacího ústavu, dnes Domov odpočinku ve stáří Diakonie Krabčice (na náhrobku je vidět opravená chyba - rodiště je opravdu Kadlín, ne Karlín)
- jeho manželka Amalie roz. Španielová (1830-1910)
- její otec Pavel Španiel (1800-1862), ev. farář ve Vtelně 1829-1860 a jeho manželka Anna Marie roz. Dobiášová (1808-1892)
- Benjamin Fleischer ml. (1885-1948), ev. farář v Husinci 1911-1912, v Lounech 1913-1914, ve Sloupnici 1914-1924 a v Roudnici nad Labem 1924-1948 a jeho manželka Amalie (1892-1942)
- jejich dcera Jarmila Uždilová (1920-2008), pedagožka a spisovatelka
- její manžel Jaromír Uždil (1915-2006), pedagog, básník a malíř
- František Mrázek Dobiáš (1907-1972), ev. farář v Krabčicích 1932-1945 a v Pardubicích 1945-1948, profesor a děkan bohoslovecké fakulty University Karlovy, jeho manželka Marie (1904-1993) a dcera Hana
(jeho druhá dcera Eva byla provdaná za publicistu Vladimíra Škutinu a byla basketbalovou reprezentantkou Československa, jeho syn Jan Dobiáš byl redaktorem Mladého světa a televizním dramaturgem, oba dosud žijí)
- František Balcar (1864-1889), ev. učitel v Krabčicích

Na hřbitově je také mj. pohřben Václav Kratochvíl (1820-1893), politik a organizátor veřejného života na Roudnicku (na jeho hrobě najdeme kámen, který byl původně určen do základů Národního divadla, pochází z vrchu Kalich u Litoměřic).
Najdeme tam také hroby několika místních vážených evangelických rodin:
- rodina Josefa Sklenáře (1833-1917), starosty Krabčic
- rodina Františka Šustra (1800-1848), radního v Bechlíně, otce ev. faráře Františka Šustra v Opolanech 1898-1910 a v Poděbradech 1910-1930
- rodina Františka Josefa Kutmana (1859-1929), ředitele cukrovaru v Roudnici a štědrého podporovatele ev. církve
Na hřbitově se pravděpodobně nachází i hrob Ervína Špindlera (1843-1918), novináře, spisovatele, politika, starosty Roudnice nad Labem.