Evangelický Kristův kostel Ostrava

Kostel byl postaven v letech 1905-1907 pro německý evangelický luterský (a.v.) sbor v Ostravě. Od padesátých let 20.století byl státem jako konfiskát propůjčen společně ostravským sborům Českobratrské církve evangelické a Slezské církve evangelické a.v. Na reformační dílo Martina Luthera upomíná tzv. Lutherova růže nad apsidou kostela. Roku 2009 byl kostel bezúplatně převeden do majetku obou evangelických církví.