Evangelický Kristův kostel Ostrava

Kostel byl postaven v letech 1905-1907 pro německý evangelický luterský (a.v.) sbor v Ostravě. Nahradil dřívější kostel z roku 1862, postavený ještě před ustavením filiálního sboru (1871) při evangelickém luterském (a.v.) sboru v Orlové. Ostravský luterský sbor vznikl roku 1875. V roce 1919 se začlenil do Německé evangelické církve (DEK) a spolu s ní po roce 1945 zanikl.

Základní kámen evangelického Kristova kostela (Christuskirche) byl položen 22. října 1905. Do dvou let vznikla jednoduchá stavba s polygonální apsidou a kvadratickou věží v průčelí z režného zdiva.

Od padesátých let 20. století byl kostel propůjčen státem jako konfiskát společně ostravským sborům Českobratrské církve evangelické a Slezské církve evangelické a.v. (SCEAV). Na reformační dílo Martina Luthera upomíná tzv. Lutherova růže v apsidě kostela. Roku 2009 byl kostel bezúplatně převeden do majetku obou evangelických církví.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické vznikl roku 1919 z kazatelské stanice reformovaného (h.v.) sboru ve Stříteži, ustavené roku 1904. V letech 1927-1928 sbor postavil třípatrový nájemní dům, v přízemí s Třanovského sálem, vedle luterské fary u Kristova kostela.