Evangelický a pravoslavný kostel Sudice

Stavba z roku 1909 pro tehdejší, většinově německé, evangelíky a.v., slavnostně otevřená superintendentem Dr Nottenbohmem z Vratislavi, stojí dnes na dohled hranice s Polskem. V roce 1928 vznikla kazatelská stanice opavského sboru Německé evangelické církve (DEK), roku 1931 se stala filiálním sborem. Zanikla s celou Německou evangelickou církví v roce 1945.

Kostel po válce připadl české reemigrantské komunitě pravoslavného vyznání, která přišla z ukrajinské Volyně a přivezla si odtamtud ikonostas. V kostele se konají střídavě bohoslužby pravoslavné církve a kazatelské stanice sboru Českobratrské církve evangelické v Opavě. Hřbitov, který obklopuje kostel, má tři části: nejstarší jsou hroby německé evangelické komunity a vedle toho česká oddělení, evangelické a pravoslavné.

Zajímavost

Na oltářním obraze postava Ježíše s prostřeleným čelem.