Evangelický hřbitov Krásné

Do roku 1840 se pohřbívalo okolo místního kostela, který se nachází ve středu obce. Po tomto datu se začalo pohřbívat nad vesnicí směrem na obec Spělkov.V důsledku spodní vody (pramenů) byl tento hřbitov po 60ti letech opuštěn. V roce 1900 se vybudoval hřbitov nový s márnicí, je obehnán zdí cca 1,50m vysokou. rozměry hřbitova 74,80×24,5 tj. 1432m2.Tento hřbitov je rozdělen na dvě části,na část katolickou a evangelickou.Márnice je vybudována stejným dílem na hřbitově katolickém i evangelickém ale zvonice je postavena na evangelické straně hřbitova. Ve zvonici jsou zavěšeny dva zvony od Adolfa Hillasa vdova a syn v Brně 1900 Zvon velký: po obvodě jsou odlita tyto slova.Věř v pána Ježíše Krista a budeš spasen Ty i dům Tvůj. Náklad a majetek reformovaných evangelíků v Krásné. Zvon malý: Aj já umírám:A budeť Bůh s vámi. Nákladem mládeže v Krásné. Počet pochovaných občanů nelze zjistit v některých hrobech jsou pochováni lidé několika generací. Zajímavost:Již po několik roků při odnášení zemřelého na hřbitov je vydáváno rozloučení, zvoněním, které se provádí jak v kostele katolickém tak i na zvonici evangelické.Snad roztají ledy mezi církvemi. Počet hrobů na jednotlivých hřbitovech: Na katolickém hřbitově se nachází 39 hrobů. Na evangelickém hřbitově se nachází 56 hrobů.