Evangelický hřbitov Krásné

Do roku 1840 se pohřbívalo okolo místního kostela, který se nachází ve středu obce. Po tomto datu se začalo pohřbívat nad vesnicí směrem na obec Spělkov. V důsledku spodní vody (pramenů) byl tento hřbitov po 60ti letech opuštěn.

V roce 1900, za daňkovického evangelického vikáře (1898-1901) Františka Odstrčila (1859-1921), byl vybudován hřbitov nový s márnicí, je obehnán zdí cca 1,50m vysokou. rozměry hřbitova 74,80×24,5 tj. 1432 m2.Tento hřbitov je rozdělen na dvě části, na část katolickou a evangelickou. Márnice je vybudována stejným dílem na hřbitově katolickém i evangelickém, ale zvonice je postavena na evangelické straně hřbitova.

Ve zvonici jsou zavěšeny dva zvony od Adolfa Hillasa vdova a syn v Brně 1900 Zvon velký má po obvodě odlita tato slova: ´Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen Ty i dům Tvůj. Náklad a majetek reformovaných evangelíků v Krásné´. Zvon malý: ´Aj, já umírám. A budeť Bůh s vámi. Nákladem mládeže v Krásné´.

Počet pochovaných občanů nelze zjistit; v některých hrobech jsou pochováni lidé několika generací. Zajímavost: Již po několik roků při odnášení zemřelého na hřbitov je vydáváno rozloučení zvoněním, které se provádí jak v kostele katolickém, tak i na zvonici evangelické. Snad roztají ledy mezi církvemi. Na katolickém hřbitově se nachází 39 hrobů; na evangelickém hřbitově 56 hrobů.