Evangelický kostel Praha Smíchov

Evangelický kostel na Smíchově by slavnostně otevřen 28. září 1931 jako Jubilejní chrám Pána a sborový dům J.A.Komenského Českobratrské církve evngelické na Smíchově. Ideový návrh podal Filip Křížek, architektonický návrh Jaroslav Křížek, stavbu provedl stavitel Josef Svaták.
Dokončení stavby bylo naplánováno k 150letému výročí vydání tolerančního patentu (proto jubilejní chrám). Sborový dům ve svém exteriéru i interiéru vědomě navazuje na typ toleranční modlitebny s čelním umístěním kazatelny a stolu Páně, původně s biblickými texty v profilacích pod okny. Nad vchodem symbol bible a kalicha, nad kazatelnou kalich v stylizované trnové koruně.
V roce 1933 byl postaven podobný typ chrámu (v menším měřítku) v původní smíchovské kazatelské stanici v Praze-Radotíně.

Zajímavost

Členkou smíchovského evangelického sboru byla se svou rodinou od roku 1935 až do své smrti Dr Milada Horáková (1901-1950).