Evangelický kostel Olomouc

V Olomouci vznikla roku 1897 kazatelská stanice evangelické reformované (h.v.) církve, která v roce 1903 postavila faru a provizorní modlitebnu. Do té doby se české, reformované, bohoslužby konaly v kapli Božího těla, kde probíhaly i německé, luterské, bohoslužby (než byl na podzim 1902 postaven tzv. Červený kostel). Samostatný reformovaný sbor byl zřízen k 26. lednu 1906, prvním farářem (1898-1936) byl diasporní kazatel pro východní  Moravu František Prudký (1872-1936).

Základní kámen kostela byl položen 27. září 1914, ale kvůli válečnému konfliktu se slavnostní otevření kostela konalo až 4. července 1920. V roce 1922 došlo k propojení a dostavbě původní modlitebny s prostorem nového Husova sálu, takže vznikla stavba v podobě velkého L. Kostel tehdy také dostal v průčelí věž, kde byl v roce 1977, za faráře (1952-1978) Josefa Hlaváče (1917-1989), instalován zvon ze zrušeného Červeného kostela.