Žerotínská tvrz Kralice

První zmínka o gotické tvrzi vybudované rodem Kralických z Kralic je z roku 1379. Kolem roku 1545 nechal Jindřich Kralický tvrz přestavět na renesanční zámeček, který v roce 1572 prodal svému synovci Karlu st. z Žerotína, majiteli nedaleké Náměště.

Na jaře 1578 sem byla přemístěna z Ivančic tiskárna Jednoty bratrské, která zde pracovala až do roku 1622. V Kralicích bylo vytištěno více než 70 titulů, z nichž nejvýznačnější byla Kralická bible vydaná v šesti dílech v období 1579-1594. Byla zde i rozsáhlá knihovna pro překladatele, knihařská dílna i bratrská škola. Po přepadení tvrze byla roku 1622 tiskárna převezena přes Náměšť do Lešna. Ještě roku 1626 v jeho zdejším  úkrytu navštívil J.A.Komenský přerovského seniora Jednoty Jana Láneckého.

Zámeček byl nato vypálen a místo zpustlo natolik, že se povědomost o něm vytratila. Až roku 1956 byl zahájen archeologický průzkum vedený Vlastou Fialovou. Jeho výsledky jsou následně vystavovány v přilehlé budově Památníku, postaveném v letech 1967-1969.