Evangelický kostel Heršpice

Po vyhlášení Tolerančního patentu se i v Heršpicích začali scházet evangelíci. Chodili nejprve do evangelického sboru reformované církve v Kloboukách a dodnes se zde připomíná vyšlapaný „helvítský chodník“. Ke jmenování samostatného sboru došlo po mnoha průtazích až v roce 1870. Prvním heršpickým farářem (1870-1876) se stal August Nagy (1846-1903).

V roce 1864 začali evangelíci v Heršpicích stavět vlastní kostel. Za pět let byla slavnostně posvěcena budova kostela, jež už nepodléhala tolerančním omezením. Věž byla přistavěna v roce 1899, za faráře (1890-1899) Gustava Švandy (1864-1953). Prostorný světlý jednolodní chrám s cennými varhanami byl několikrát opravován, velká oprava proběhla v 90. letech minulého století. Původní fara z roku 1874 byla později přestavěna do dnešní podoby. K celému areálu patří také evangelický hřbitov.

Zajímavost

Dne 31. srpna 1880 byl ve zdejším kostele přijat do evangelické (tehdy h.v.) církve profesor T.G.Masaryk, farářem (1876-1889) Oskarem Opočenským (1848-1938).