´Bratrský kostel´ Hranice na Moravě

Nynější evangelický kostel stojí na základech modlitebny Jednoty bratrské postavené patrně již začátkem 16. století za Viléma z Pernštejna (1435-1521), který umožnil Bratřím usadit se už před rokem 1500 u Veličky před hradbami města, kde časem vzniklo předměstí Novosady. Příznivě byl nakloněn Jednotě bratrské i Jan ml. z Žerotína (+1583). Tehdy, od roku 1567, byl správcem sboru Jiří Strejc (1536-1599).

Na začátku pobělohorské doby získal hranické panství jako konfiskát olomoucký biskup František z Dietrichštejna. Během obléhání města v roce 1626 byl spolu s celým předměstím vypálen i bratrský Sbor. Na starých základech nechali Dietrichsteinové postavit kostel sv. Šebestiána a Rocha, vysvěcený roku 1680. Ten byl za josefinských reforem roku 1786 zrušen a budova přestavěna na sklad soli.

Budovu této bývalé ´solárny´ koupila v roce 1923 tehdejší kazatelská stanice evangelického sboru v Přerově a po úpravě byl v roce 1924 slavnostně otevřen evangelický kostel. V dalších desetiletích došlo ještě k dalším stavebním úpravám, mezitím vznikl v roce 1946 v Hranicích samostatný evangelický sbor. V současné době se chystá rekonstrukce historických částí budovy, v roce 2010 už došlo na úplnou rekonstrukci střechy. Přístavba bude jak sborovým zázemím, tak bude otevřena navenek jako komunitní centrum.

Po sto letech užívání stavba silně chátrala a potřebovala radikální rekonstrukci. Na stavu omítek se promítlo i zasolení ještě z doby skladování soli. Zcela chybělo i sociální a společenské zázemí. Proto se sbor rozhodl pro vybudování přístavby kostela. Dokončení je plánováno do roku 2022. V minulosti, v době, kdy byl kostel solárnou, stávala z každé strany kostela jedna menší budova. Nová přístavba má být jen z jedné strany.

Zajímavost

Jiří Strejc (1536-1599) se podílel v roce 1575 na formulaci České konfese; nepochybně jeho zásluhou nezavrhuje České vyznání ´bludné´ názory.
Podílel se i na překladu Bible kralické; zbásnil žalmy na nápěvy Ženevského žaltáře (1565). Přeložil také hlavní dílo Jana Kalvína ´Instituce´ (1595).