Evangelický hřbitov Libiš

Evangelický hřbitov v Libiši vznikl nepochybně krátce po ustavení evangelického reformovaného (h.v.) sboru (1783) a obklopuje toleranční evangelický kostel z let 1788-1792, za faráře Jana Végha (1755-1830).

Od roku 2000 jsou vedle kostela umístěny čtyři náhrobky, přemístěné sem z bývalého evangelického hřbitova v Nebuželích. Vedle náhrobku prvního libišského faráře (1783-1793 a opět 1796-1811) Jana Végha a náhrobku jeho manželky Judity (?-1840) to jsou náhrobky dvou nebuželských evangelických farářů, Mojžíše z Tardy (1805-1858), rodáka z Libice nad Cidlinou, a Eduarda Molnára (1827-1904).