Evangelický hřbitov Krakovany

Původní evangelický hřbitov vznikl za faráře Jána Mikloše (?-1792) mezi lety 1786 a 1789,  u toleranční dřevěné modlitebny, která stála směrem k Božci. Současný evangelický hřbitov byl zřízen současně se stavbou již kamenného kostela, za faráře (1805-1820) Štěpána Gaala.

Jsou zde pohřbeni krakovanští evangeličtí h.v. faráři. Jan Košut ml. (1802-1866) zde působil 40 let (1826-1866). Jan Emanuel Řepa (1858-1931) byl krakovanským farářem téměř půlstoletí (1885-1931). Vedle něho má náhrobek jeho otec Jan Řepa (1812-1896), dlouholetý farář v Lozicích (1846-1894). Hrob krakovanského evangelického faráře v letech 1937-1947 Karla Balcara (1890-1947) přenesla kolem přelomu století rodina na evangelický hřbitov v Libici nad Cidlinou.