Evangelický kostel Semtěš

Současný kostel evangelického reformovaného (h.v.) sboru byl stavěn v letech 1860-1862, po vybavení interiéru slavnostně otevřen 15. září 1867, kdy kázal Václav Šubert z Krabčic. Varhany jsou z roku 1915.

Toleranční kostel byl zbourán před novostavbou v roce 1860. Jeho slavnostní otevření 17. srpna 1783 proběhlo za veliké účasti, i oficiální, včetně ´pana krajského s chotí, hrabat Thunů, ba i faráře ze Zbislavi´.

V letech 1884-1916 zde byl farářem  Jan Pelíšek (od roku 1904 do své smrti v roce 1916 také senior Čáslavského seniorátu h.v.). Za něho byla v roce 1887 postavena nová fara.

Zajímavost

Při slavnostním otevření tolerančního kostela 17.8.1783 se konal ´farářský konvent´, který vyslal lyského faráře Josefa Szalaye a libišského Jana Végha jednat s císařem Josefem II.