Toleranční modlitebna Humpolec

Jako v jednom z mála měst vznikl v Humpolci v roce 1783 evangelický luterský (a.v.) sbor. Základní kámen toleranční modlitebny byl položen  18. května 1785, v tehdy židovské čtvrti, v lokalitě na Zichpilu, a již 9. října se slavnostně otevírala klasicistní budova s historizujícími prvky, za prvního tolerančního kazatele (1783-1795) Samuela Rutkaye, rodem z Horních Ráztok na slovenském Liptově.

Podélná stavba s půlkruhovou apsidou se vyznačovala v průčelí trojúhelníkovým štítem a nápisem s díky císaři Josefu II. za Toleranční patent, doplněném letopočtem 1785. Zařízení interieru je z počátku 19. století, včetně oltáře a varhan instalovaných roku 1810, za faráře (1804-1812) Pavla Boryka. Kolem roku 1845 byl proražen dveřní vstup v průčelí a dosud doškovou střechu nahradily šindele.

Po postavení nového kostela, za faráře (1830-1864) Františka Lojky (1793-1864), v centru města (1851-1862) se toleranční modlitebna užívala především při pohřbech. Roku 1885 byla opravována, v období 1920- 1961 byla propůjčena Církvi československé (husitské), nato do roku 1976 opět užívána pro pohřební shromáždění. Po renovaci probíhající od roku 2012 je toleranční modlitebna součástí areálu Zichpil.