Evangelický areál Kutná Hora

Na jaře roku 1883 vznikl v Kutné Hoře filiální sbor evangelického reformovaného (h.v.) sboru v Libenicích. Pozemek pro současný evangelický areál, v dnešní ulici Jiřího z Poděbrad, koupil nejprve na své jméno pozdější první kurátor sboru (1884/1891-1910) Josef Procházka z Přítok. Kostel byl postaven od května do prosince roku 1887. Slavnostně byl otevřen českým superintendentem h.v. Janem Veselým z Kláštera nad Dědinou 8.ledna 1888.

Fara, stavebně propojená s kostelem, byla postavena kolmo na budovu kostela v roce 1893, za prvního faráře (1891-1939) Viktora Szalatnaye (1866-1941), krátce po vzniku farního sboru v roce 1891. Roku 1930 bylo přistavěno první patro s farním bytem a přízemí bylo upraveno pro sborové účely: kancelář, presbyterna, sociální zázemí a především sál pro bohoslužby v zimním období. Průčelí sálu dominuje od roku 1979, za faráře (1968-1981) Ctirada Nováka (1931), stůl Páně s antependiem od manželů Radových a obraz Miroslava Rady ´Velká marnost´. Od roku 2018 je část přízemí používána Diakonií Střední Čechy pro účely Sociálně terapeutické dílny.