Evangelický kostel Louny

Základní kámen evangelického kostela byl položen 18. října 1931. Funkcionalistickou stavbu navrhl architekt Pavel Bareš. Kostel byl slavnostně otevřen 30. října 1932, za faráře (1922-1939) Vlastimila Svatopluka Jurena (1864-1951). V letech 1936-1937 byla stavba rozšířena o věž a faru se sborovými prostorami v přízemí. Od roku 1952, za faráře (1939-1962) Bohumila Honců (1899-1962), jsou v kostele umístěny varhany z bývalého evangelického kostela a.v. v Teplicích.

Kazatelská stanice krabčického evangelického sboru h.v., s diasporním kazatelem, vznikla v Lounech v roce 1894. Samostatný sbor, již Českobratrské církve evangelické, působí v Lounech od roku 1922. Zpočátku ještě v rozsáhlém prostoru Podkrušnohoří, od Děčína přes Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Žatec, Kadaň až po Karlovy Vary, kde postupně v dalších desetiletích vznikaly samostatné sbory.