Evangelická fara Klobouky

Původní toleranční fara byla od roku 1786 umístěna spolu s toleranční modlitebnou, a do roku 1817 i spolu s evangelickou školou, v tzv. bednárně, darované sboru císařem Josefem II.

Současná budova evangelické fary byla postavena v roce 1883 současně se stavbou kostela, za faráře (1877-1922) a pozdějšího posledního moravského reformovaného (h.v.) superintendenta Ferdinanda Císaře (1850-1932). Poslední stavební úprava budovy s přístavbou proběhla v roce 1986, za faráře (1979-1998) Jiřího Grubera.

Naproti evangelickému areálu, v Císařově ulici, vzniklo krátce po roce 1989 středisko Diakonie Betlém v tzv. Odstrčilově vile. V letech 2018-2020 byla postavena nová budova střediska, nový Domov Betlém.