Evangelický kostel Semonice

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor v Semonicích byl založen k 19.říjnu 1867. Budova kostela je postavena v novorománském slohu, se čtyřbokou věží v průčelí. Základní kámen kostela byl položen 29.června 1869, ale slavnostní otevření se uskutečnilo až v roce 1881, přestože se v rozestavěném kostele konaly bohoslužby už od ledna roku 1872 (ve stejném roce už byla dokončena i stavba fary). Důvodem odkladu o řadu let bylo jednání ohledně případné povinnosti zbourat  kostel v případě válečného konfliktu (v souvislosti s ochranným pásmem pevnosti Josefov). To všechno za prvního semonického faráře (1868-1908) Karla Nagye (1836-1912).

Budova kostela je postavena v novorománském slohu se čtyřbokou věží v průčelí. Při opravě věže po větrné vichřici v létě roku 1925 byl na vrcholu věže vztyčen měděný kalich, za faráře (1920-1931) Františka Ženatého (1892-1977).

Zajímavost

Založení sboru v roce 1867 umožnilo rozhodnutí řady členů sboru poskytnuté odškodnění za ztráty utrpěné v souvislosti ´s bitvou u Hradce Králové´ 3.července 1866 věnovat na vybudování kostela.