Lipanská mohyla Lipany

Mohyla, postavená pod vedením kameníka Karla Koutka během necelých tří měsíců, byla na Lipské hoře odhalena 11. září 1881, i když pamětní deska uvádí ´4/9 1881´. Mohyla, vzniklá sesazením pískovcových cihel, je vysoká 11 metrů. Je do ní vsazen symbol kalicha a pod ním pamětní deska: ´Zde padl Prokop Veliký, slavný vůdce Táborů, 30. máje 1434´. Původní je patrně i pamětní deska s nápisem ´Ó místo bezmezného zármutku, přehořké slzy v proudech po věky tě budou omývati´. Později bylo po obvodu mohyly z různých důvodů umístěno dalších šest destiček (v letech 1919, 1928, 1934, 1936, 1991 a další patrně také po 1989).

U Lipan se v neděli 30. května 1434 střetla vpodstatě dvě husitská vojska, když na obou stranách na počátku stála husitská vozová hradba - Táboři a sirotci proti koalici Pražanů spojených s utrakvistickou i katolickou šlechtou. Lipanská bitva zavrcholila snahu poselstva, které basilejský koncil poslal do Čech spolu s vracející se husitskou delegací obhajující a prosazující na koncilu v Basileji ´Čtyři pražské články´ - snahu přímo na místě (finančně, hmotně, příslibem výhod) vrazit klín mezi husitské strany. V bratrovražedném boji padl vedle několika tisíc dalších i vůdce poražené strany Prokop Veliký.