´Bratrský kostel´ Kralice nad Oslavou

Kostel sv. Martina pochází nejspíše ze 13. století. Kolem roku 1300 byl interier vyzdoben nástěnnými malbami, které se dochovaly jen v zadní apsidě této jednolodní stavby, s hranolovou věží na čelní straně. Nelze doložit, zda v reformační době patřil církvi podobojí.

Nejpozději ale od roku 1573, kdy Kralice přikoupil k náměšťskému panství Jan st. ze Žerotína od Jindřicha Kralického z Kralic, také člena a podporovatele Jednoty, byl kostel spravován Jednotou bratrskou. Z této doby pocházejí biblické texty dochované v interieru, stejně jako řada náhrobků pracovníků Jednoty, umístěných nyní na zdech uvnitř kostela (např. správce kralického sboru JB Samuela Sylvestra, + 1605). Náhrobek tu má i sám Jindřich Kralický z Kralic (+ 1576). Na počátku protireformačního období, roku 1622, připadl kostel římsko-katolické církvi. V letech 1956-1957 získal interier současnou podobu.

Zajímavost

Patrně od roku 1577 byl správcem sboru Jednoty bratrské Izaiáš Cibulka (+ 1582), který byl toho roku zároveň pověřen pokračováním práce na překladu Bible; pod jeho vedením byly v Kralicích vydány první tři díly (1579, 1880 a 1582).
Roku 1626 zemřel v Kralicích moravský senior a sudí Jednoty Jan Lánecký (* 1554)