´Bratrský kostel´ Kralice nad Oslavou

Kostel sv. Martina pochází nejspíše ze 13. století. Kolem roku 1300 byl interier vyzdoben nástěnnými malbami, které se dochovaly jen v zadní apsidě této jednolodní stavby, s hranolovou věží na čelní straně. Nelze doložit, zda v reformační době patřil církvi podobojí.

Nejpozději ale od roku 1573, kdy Kralice přikoupil k náměšťskému panství Jan st. ze Žerotína od Jindřicha Kralického z Kralic, také člena a podporovatele Jednoty, byl kostel spravován Jednotou bratrskou. Z této doby pocházejí biblické texty dochované v interieru, stejně jako řada náhrobků pracovníků Jednoty, umístěných nyní na zdech uvnitř kostela.

Je zde pochován správce kralického sboru JB Samuel Sylvestr (+ 1605). Pohřben zde byl i správce sboru (1577-1582) Izaiáš Cibulka (+ 1582). Ještě v roce 1626 zemřel v Kralicích přerovský biskup Jan Lánecký (*1554). Náhrobek tu má i Jindřich Kralický z Kralic (+ 1576) a také správce tiskárny Zachariáš Solín (+ 1595). Na počátku protireformačního období, roku 1622, připadl kostel římsko-katolické církvi. V letech 1956-1957 získal interier současnou podobu.

Zajímavost

Patrně od roku 1577 byl správcem sboru Jednoty bratrské Izaiáš Cibulka (+ 1582), který byl toho roku zároveň pověřen pokračováním práce na překladu Bible; pod jeho vedením byly v Kralicích vydány první tři díly Šestidílky (1579, 1580 a 1582).