Evangelický hřbitov Krouna

Evangelický hřbitov se rozkládá kolem kostela z roku 1878, stojícího na místě původní toleranční modlitebny (1784), stavěné za prvního faráře (1782-1785) a prvního českého superintendenta h.v. (1785-1788) Františka Kovacse (1740-1800). Současně vznikal nepochybně v bezprostřední blízkosti modlitebny i hřbitov. Za faráře (1907-1923) Jana Toula (1882-1959) byl hřbitov rozšířen.

Čtyři zdejší faráři v Krouně zemřeli. Antonín Košut (1804-1870) zde působil v letech 1829-1870. Další tři zde mají pamětní desky na postranní pravé zdi kostela: Daniel Marton (1760-1828) byl třetím krounským farářem v období 1792-1827, po němž v letech 1871-1902 následoval Gustav Opočenský (1845-1902). Nejnovější pamětní deska patří krounskému faráři (1954-1996) a seniorovi Vladimíru Kučerovi (1922-1996).