Náhrobek Viktora Szalatnaye

Hrob prvního kutnohorského evangelického reformovaného faráře (1891-1939) Viktora Szalatnaye (1866-1941), rodáka z Černilova, na evangelickém hřbitově v Kutné Hoře. V letech 1916-1934 byl zároveň seniorem Čáslavského seniorátu, a to nejprve reformované (h.v.) církve (1916-1922, sic!), nato v letech 1922-1934 Českobratrské církve evangelické.