Evangelický hřbitov Moravská Ostrava

V Moravské Ostravě byl evangelický hřbitov založen v roce 1858, u silnice do Vítkovic, nedaleko tehdejšího dolu Šalamoun, zhruba v místech dnešního katolického kostela. Slavnostně jej otevíral senior Suchdolského seniorátu a.v. a farář v Suchdole Johan Szepessy.

Roku 1862 byl na hřbitově postaven kostel, pro 250-300 osob. Poslední bohoslužby se zde uskutečnily 1. listopadu 1907, v den slavnostního otevření nového Kristova kostela v centru města. Dál sloužil jako hřbitovní kaple, v roce 1925 byl zbourán. Na hřbitově se poslední pohřeb konal v listopadu 1921, přesně o deset let později byl hřbitov zrušen.