Evangelický kostel Opolany

Po tolerančním patentu vznikl na území pozdějšího sboru Opolany sbor v Sánech, který zanikl po roce 1787 a oblast patřila ke sboru v Libici nad Cidlinou. Evangelický reformovaný (h.v.) sbor v Opolanech vznikl v roce 1885, v souvislosti s chystanou stavbou nové fary a kostela v Libici nad Cidlinou. V roce 1888 byla v Opolanech postavena fara, za faráře (1887-1898) Ladislava Bohumila Fikejze (1863-1898, je pohřben na hřbitově v Sánech). Dnes je v budově bývalé fary jedno ze středisek Diakonie Střední Čechy.

Stavba kostela proběhla v letech 1892-1893, slavnostně byl ´odevzdán svému účelu´ 8.září 1893 superintendentem J.E.Szalatnayem. Vedle hřbitova v Sánech, založeného roku 1867, zřídil opolanský sbor v roce 1899, za faráře (1898-1910) Františka Šustra (1868-1933),  evangelický hřbitov také v Opolanech. Vzorem pro něho byl, co do jednotné podoby náhrobků, hřbitov Jednoty bratrské v Herrnhutu (Ochranově) v Horní Lužici. V roce 1929, za faráře (1911-1956) Vladimíra Martínka (1886-1958), vznikl naproti faře sborový dům. Od roku 1998 se Opolany staly kazatelskou stanicí sboru v Libici nad Cidlinou.

Zajímavost

Jednotná podoba náhrobků opolanského hřbitova (na snímku je pro srovnání také podoba hřbitova v Herrnhutu).