Evangelická fara Libice nad Cidlinou

Toleranční fara byla postavena v roce 1789, za faráře Mojžíše z Tardy (1783-1837) na pozemku, který obec evangelickému h.v. sboru přidělila na západním okraji vesnice poblíž slavníkovského hradiště z 10. století. Vedle fary byl 1794 postaven toleranční kostel, ze kterého je zachována zeď tvořící hradbu zahrady při cestě na hradiště. Roku 1842, za faráře Štěpána Šoltesze (1839-1844), byla fara upravována, ale v roce 1884 byla zbourána a postavena současná budova fary, za faráře Aloise Jelena (1879-1895).