Učitelský ústav Čáslav

Učitelský ústav, nová budova z roku 1910, byla postavena za faráře Františka Kozáka 1857-1926), podle projektu architekta Čeňka Křičky z Kolína. Dnes v budově sídlí čáslavské středisko Diakonie Střední Čechy. Na přední stěně budovy dole vlevo je relief Jana Amose Komenského a jeho heslo: ´Všechno ať se děje spontánně, ze všech skutečností ať je vyloučeno násilí´. Ve vestibulu hlavního vstupu je umístěna pamětní deska obětem nacismu z řad učitelů tehdy již, od roku 1923, státního ústavu (Rudolf Forman, 1890-1944, byl otcem filmového režiséra Miloše Formana).

V sousedství stojí budova původního Evangelického reformovaného učitelského ústavu z roku 1872, kde působil jako spirituál v letech 1873-75 spisovatel a reformovaný farář Jan Karafiát (1846-1929). Prvním ředitelem tohoto jediného evangelického středněškolského vzdělávacího zařízení, zřízeného reformovanou církví, byl v letech 1872-1877 Karel.B. Utíkal (1839-1877). Druhým ředitelem, v letech 1877-1904, se stal Josef Jerie (1838-1904). Třetím a posledním ředitelem byl Václav Ptáček (1848-1920), v letech 1904-1920.