Oreb 1419

Návrší Oreb v Třebechovicích pod Orebem je jedním z míst ´poutí na hory´ v roce 1419. Výšina se původně jmenovala Vinice; jméno Oreb dostala v onom období sílících eschatologických představ sycených biblickými motivy soudu a naděje, podle starozákonního Chorébu, kde se Mojžíš setkal s Hospodinem.

Na setkání lidu z východních Čech zde na Orebu vyzval kněz Ambrož z Hradce Králové k ozbrojenému postupu. Postupně se stal duchovním vůdcem tzv. orebského bratrstva ve východních Čechách.