Evangelický kostel Roudnice nad Labem

V letech 1868-1875 byla v Roudnici zřízena poprvé kazatelská stanice evangelického reformovaného sboru z Krabčic, za faráře (1862-1885) Václava Šuberta (1825-1885). Tehdy zde jako misijní kazatel působil v letech 1870-1871 Jan Karafiát (1846-1929) a po něm 1873-1874 rodák z nedalekých Ledčic Ferdinand Císař (1850-1932). Kazatelská stanice byla obnovena roku 1897.

Stavba evangelického kostela v Roudnici byla zahájena roku 1908, kostel byl slavnostně otevřen 10.října 1909. Budova má secesní prvky. Věž byla k zadní části kostela dostavěna až po třiceti letech (1938-1939), podle projektu architekta Bohumíra Kozáka (1885-1978). Hned po otevření kostela se 9.února 1910 ustavil v Roudnici filiální sbor - to vše díky úsilí krabčického faráře (1891-1913) Eduarda G.A.Molnára (1859-1927).

V roce 1919 byla nedaleko zakoupena secesní vila, upravena na faru, vzápětí vznikl samostatný sbor, již spojené Českobratrské církve evangelické a dosavadní krabčický farář (1913-1920) Bedřich Jerie (1885-1965) byl zvolen prvním roudnickým evangelickým farářem (1920-1923).