Evangelický kostel Škvorec

V roce 1889 byl ustaven filiální sbor evangelického reformovaného (h.v.) sboru ve Kšelích, kam evangelíci z okolí Škvorce od toleranční doby patřili; za kšelského faráře (1884-1902) Karla Molnára (1847-1902). Základní kámen evangelického kostela byl položen 12. června 1892, slavnostní otevření jednolodního novogotického kostela s půlválcovou apsidou a čtyřbokou věží nad vchodem se konalo 14. května 1893.

Jako první evangelický farář zde působil Jarolím Nešpor (1865-1939) již od roku 1897, třebaže samostatný sbor vznikl až ke 3. únoru.1903, kdy už poblíž kostela stála také budova fary z roku 1902. Po roce 2000 proběhla celková rekonstrukce kostela.