Evangelický kostel Javorník nad Veličkou

Evangelický toleranční kostel v Javorníku nad Veličkou pochází z r. 1783 a svou původní podobu si prakticky zachoval až do dnešní doby. Jednoduchý kostel bez věže s nápisem „Pojďtež ke mně všichni“ a s kalichem umístěným v průčelí nad vchodem je vnitřně uspořádán tak, jak bylo v toleranční době zvykem: lavice obklopují stůl Páně s ubrusem vyzdobeným bohatým bílo-žlutým vyšíváním, na němž leží Písmo svaté. Krásná výšivka, typická pro tento kraj také zdobí stěnu nad kazatelnou, kterou najdeme na širší straně chrámového prostoru. Na kruchtě jsou varhany z 80. let 19. století. Kostel je památkově chráněn.