Evangelický kostel Teplice

V dnešním teplickém předměstí Trnovanech vznikla roku 1899 kazatelská stanice evangelického sboru h.v. v Krabčicích, za faráře E.G.A.Molnára (1859-1927). V roce 1926 vznikl v Trnovanech farní sbor již ČCE; prvním farářem (1929-1939) se stal Eugen Zelený (1903-1995).

Roku 1934 bylo sídlo sboru přeneseno do Teplic-Šanova a 1935 byla koupena budova fary v dnešní Sládkově ulici. Stavbu funkcionalistického kostela v sousedství fary, zahájenou roku 1938, přerušila světová válka. České bohoslužby se během války mohly konat v kostele Německé evangelické církve (DEK) v Trnovanech. Po válce byla hrubá stavba dokončena a 1. ledna 1948 byl teplický kostel slavnostně otevřen, za faráře (1946-1966) Zdeňka Somolíka (1904-1966).