Evangelický kostel Sněžné

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor ve Sněžném (do roku 1948 byl název obce Německé) vznikl hned v roce 1782. Toleranční modlitebna i fara byly postaveny roku 1788, kdy byl prvním farářem Pavel Szent-Martony (1784-1789).

V letech 1858-1861, za faráře (1846-1880) a konseniora h.v. Jana Chlumského (1812-1880) došlo k přestavbě budovy kostela. Kostel byl rozšířen a zvýšen, dostavěna apsida a přistavěna čtyřboká věž. Slavnostní otevření se konalo 3. listopadu 1861. V letech 1951-1954 byl interier kostela upraven podle návrhu architekta Bohumila Bareše.