Evangelický areál Humpolec

Evangelický kostel stojí v Humpolci v bývalé čtvrti České město, dnes v Husově ulici. Jedná se o nástupce tolerančního kostela na Zichpilu. Od roku 2012 je spolu s farou a školou chráněn jako kulturní památka České republiky.

Základní kámen byl položen v dubnu 1851 poté, co v březnu 1850 vyhořela toleranční fara. Stavba probíhala za faráře (1830-1864) Františka Lojky (1793-1864), protáhla  se na období 1851-1862. Nejprve, hned v roce 1852 se v uliční frontě napravo stavěla evangelická škola a v roce 1854 vlevo od kostela fara. Jednolodní stavba kostela s průčelím do náměstí byla slavnostně otevřena 26. října 1862.

Až v roce 1891 byla malá vížka nad vchodem nahrazena věží vystupující do náměstí, která stojí na dvou pilířích. Od roku 1892 se začaly konat evangelické bohoslužby v Havlíčkově Brodě, kde roku 1902 vznikla kazatelská stanice, která později přešla ke sboru v Horní Krupé. Od roku 1992 je ve farní budově upravena ´zimní´ modlitebna.