Evangelický hřbitov Křížlice

Evangelický hřbitov vznikl v Křížlicích v souvislosti s postavením původní toleranční modlitebny výše nad vesnicí v roce 1786. Jsou zde pohřbeni křížličtí faráři zdejšího evangelického luterského (a.v.) sboru: Jan Molnár (1765-1828) zde působil jako v farář v letech 1798-1808 a znovu 1813-1828. Jeho syn Matouš Molnár (1799-1863) navázal na jeho působení v letech 1828-1863. Bohdan Kutlík (1838-1925) byl křížlickým farářem v závěru 19. století (1863-1896). Nachází se tu také náhrobek dlouholetého kurátora sboru Jana Janaty (1833-1894), rolníka ve Víchové.

Karel Čejka (1905-1994) byl v letech 1929-1940 již farářem křížlického sboru Českobratrské církve evangelické. Náhrobek zde také má farářská dvojice manželů Věry (1927-2011) a Vlastimila (1934-2012) Hajských. V rodinném hrobě jsou tu pohřbeni i otec a syn, Miloš (1908-1991) a Jan Blahoslav (1934-1988) Šourkovi. Rodinný hrob tu má i filosof Erazim Kohák (1933-2020).