Evangelický kostel Trnov

Kazatelská stanice Trnov evangelického h.v. sboru v Klášteře nad Dědinou, založená roku 1875, postavila v roce 1902 novorenesanční kostel se čtyřbokou věží v průčelí. Slavnostně byl otevřen 9. listopadu 1902, za klášterského faráře (1889-1928) Oskara Opočenského (1848-1938).

Vedle kostela byla zároveň postavena fara, kterou ale obýval jen kostelník; samostatný sbor nevznikl. Tato budova byla prodána roku 1976, kostel se dostal do soukromých rukou roku 2007 poté, co roku 1995 zanikla zdejší evangelická kazatelská stanice.