Evangelický kostel Zádveřice

Zádveřice byly první vesnicí na Valašsku, která zareagovala v roce 1777 na falešný toleranční patent. Po jeho skutečném vyhlášení na podzim 1781 zde vznikl roku 1782 nejprve evangelický luterský (a.v.) sbor, ale ten se již v roce 1786 přihlásil k evangelické reformované (h.v.) církvi. Malá část členů patřila jako kazatelská stanice k luterskému sboru v Jasenné, ale luterské bohoslužby se konaly až do spojení evangelických církví v roce 1918 nejprve v toleranční modlitbě a nato v nově po roce 1869 v nově postaveném kostele.

Toleranční modlitebna byla, spolu s farou, postavena roku 1782. V roce 1800 byla do nově postavené budovy přemístěna z fary škola, která byla po požáru roku 1856 obnovena, ale roku 1891 byla zrušena a v roce 1906, za faráře (1904-1908) Františka Pokory (1870-1947), přestavěna na sborový sál, postupně i se sborovým zázemím, naposledy kolem roku 2000. Při požáru, který v roce 1856 postihl Zádveřice, byl zničen i sborový areál, včetně kamenného kostela z roku 1811. Téhož roku byla postavena nová fara. Současný kostel, stavěný v letech 1860-1869, byl slavnostně otevírán 7. listopadu 1869, za faráře (1858-1903) Benjamina Opočenského (1819-1911).

Evangelický kostel  je dominantou Zádveřic. Na malém návrší nad obcí stojí jednolodní novorománská stavba s trojbokou apsidou a čtyřbokou věží v průčelí. V roce 1947 byly instalovány současné varhany. Tři zvony jsou původní z doby postavení kostela, jsou to patrně nejstarší zvony umístěné na evangelickém kostele u nás.

Zajímavost

Zvony byly poprvé zrekvírovány pro válečné účely roku 1917. Několik členů sboru je však v noci ze 17. na 18. září ukradlo z nádraží v nedaleké Lípě-Slušovicích a tajně zakopalo. Znovu se rozezněly na Štědrý večer 1918.
Během 2. světové války byly zvony už odvezeny do Prahy, ale díky českým úředníkům tam ukryty. Od roku 1964 označuje pomníček místo, kde byly v letech 1917-1918 zakopány.