Husův sbor CČSH Čelákovice

Základní kámen stavby kostela Církve československé v Čelákovicích byl položen v září 1935. Stavba ve funkcionalistickém slohu prováděná místním stavitelem Josefem Pýchou podle plánů architekta Rudolfa Hübnera byla dokončena v červnu následujícího roku. Zajímavostí jsou čtyři symbolické pamětní kameny z Ostaše (místa spojeného s husitstvím), Krakovce, Husince a Kozího hrádku (rodiště a působišť J. Husa), osazené do zdí vstupní předsíně kostela. Reformátorova busta shlíží na křižovatku Husovy a Červenkovy ulice ze severovýchodního rohu kostelní věže. Věž je zakončena robustním kalichem, který je jedním z výrazných orientačních bodů města.

Architektonicky čisté chrámové lodi dominuje na čelní stěně kněžiště reliéf čelákovického sochaře Jaroslava Zahradníka. Zobrazuje Ježíše Krista na pozadí trojice golgotských křížů, žehnajícího mistru Janu Husovi, který vystupuje z plamenů. Nad hlavami obou postav se vznáší holubice, která symbolizuje Ducha svatého. Na kazatelně je reliéf dr. Karla Farského, zakladatele Církve československé husitské.

V 50. letech byl do zahrady sboru přemístěn pamětní Husův kámen, pocházející z roku 1928. V roce 1966 byly na kruchtu kostela opatřeny varhany z Krnova. Na prahu 70. let 20. století se pozemek kolem kostela dočkal oplocení a místnost pro schůze Rady starších byla adaptována na zimní modlitebnu. V letech 2007-2008 byl ke kostelu přistavěn malý byt duchovního a kostel byl opraven.

(Matěj Červenka se roku 1521 v Čelákovicích narodil. Vstoupil do Jednoty bratrské, vystudoval teologii ve Wittenbergu, osobně se setkal se světovými reformátory - např. J. Kalvínem. Byl zvolen biskupem Jednoty bratrské se sídlem v Přerově. Jeho žákem byl Jan Blahoslav.)